Thông Báo Đại Hội Về Đất Hứa VI

PHONG TRÀO THIẾU NHI THÁNH THỂ VIỆT NAM TẠI HOA KỲ
The Vietnamese Eucharistic Youth Movement in the U.S.A.
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

THÔNG BÁO

Kính Gửi:
Quý Cha và quý Trưởng trong Hội Đồng Lãnh Đạo
Quý Cha và quý Trưởng trong Hội Đồng Trung Ương
Quý Cha và quý Trưởng trong Ban Nghiên Huấn Trung Ương
Quý Cha và quý Trưởng trong Ban Chấp Hành Trung Ương
Quý Cha và quý Trưởng trong Ban Chấp Hành Miền/Liên Đoàn/Đoàn
Quý Trợ Úy, Quý Trợ Tá, Quý Huấn Luyện Viên và Quý Huynh Trưởng

Trích Yếu: Đại Hội Về Đất Hứa VI, 2016

Kính thưa quý cha Tuyên Uý, Trợ Úy, Trợ Tá, Huấn Luyện Viên cùng quý Huynh Trưởng các cấp,

Cùng với quý cha Tuyên Uý Trung Ương, Ban Chấp Hành Trung Ương xin gởi lời chào thân ái và bình an trong Chúa Giêsu Thánh Thể đến với quý cha và toàn thể quý vị.

Chiếu theo quyết định của phiên họp Ban Chấp Hành Trung Ương và quý Cha Tuyên Úy Trung Ương từ ngày 7-8 tháng 2 năm 2015 liên quan đến việc tổ chức Đại Hội Về Đất Hứa VI trong năm 2016:

  • Với mục đích tạo cho các Huynh Trưởng, Huấn Luyện Viên, Trợ Tá, Trợ Úy và Tuyên Úy có cơ hội gặp gỡ, sinh hoạt và kết thân với nhau;
  • Tạo cơ hội cho các thành viên chia sẻ những niềm vui, những thành quả đã gặt hái được trong những năm qua; cùng nhau nhìn lại những khó khăn và nhận định những thách đố trong xã hội ngày nay;
  • Chia sẻ và thảo luận để tìm ra những đường hướng sinh hoạt tốt lành giúp các thành viên luôn sống kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu Thánh Thể và luôn có Chúa trong cuộc đời.

Nay, Ban Chấp Hành Trung Ương xin được thông báo đến quý cha và toàn thể quý vị Đại Hội Về Đất Hứa kỳ

  1. Chủ Đề: “Chúa sống trong tôi” Gal 2, 20
  2. Ðịa Ðiểm: Lake Williamson Christian Center, Carlinville, IL, USA
  3. Thời Gian: Thứ Năm, ngày 30 tháng 6 đến Chúa Nhật, ngày 3 tháng 7 năm 2016
  4. Lệ Phí Đại Hội: $180.00 trước ngày 30 tháng 4 năm 2016; $200.00 trước ngày 31 tháng 5 năm 2016;$225.00 trước ngày 15 tháng 6, 2016; sẽ không nhận đơn sau ngày 15 tháng 6, 2016.
  5. Điều kiện tham dự: Chính thức là Huynh Trưởng, Trợ Tá, Trợ Úy, Tuyên Úy và những quan khách được mời [quý khách, thuyết trình viên, và gia đình (vợ chồng và con dưới 18 tuổi, xin liên lạc Ban Ghi Danh) của những Huynh Trưởng và Trợ Tá].

Vì lợi ích chung của Phong Trào, kính xin quý Cha Tuyên Úy và quý Trưởng trong các Ban Chấp Hành kêu gọi và tạo cơ hội cho các thành viên trong đơn vị của mình về tham dư Đại Hội Về Đất Hứa VI. Xin mọi người cùng cầu nguyện và tham gia mọi công tác yểm trợ để Đại Hội được thành công tốt đẹp trong sự yêu thương và hiệp nhất của Chúa Giêsu Thánh Thể.

Trân trọng kính chào,

Kiến thị,
Lm. Francis Xavier Nguyễn Thanh Bình, SVD
Tổng Tuyên Úy, PT/TNTT/VN/HK

West Covina, ngày 10/15/2015
Giuse Đào Văn Đức
Chủ Tịch, BCH TU

Posted in: