Training Resources

Tài Liệu Huấn Luyện

KIẾN THỨC CHUNG
QUY CHẾ HUẤN LUYỆN 2011 PDF
QUY CHẾ HUẤN LUYỆN 2009 PDF
YOUTH LEADER BASIC KNOWLEDGES Q&A PDF
CHUYÊN MÔN
NỘI DUNG CHUYÊN MÔN PDF
13 BASIC KNOTS – NEW PDF
MORSE PDF
SEMAPHORE PDF
DẤU ĐƯỜNG PDF
PHƯƠNG HƯỚNG PDF
TÔNG ĐỒ ĐỘI TRƯỞNG
PHƯƠNG PHÁP HÀNG ĐỘI PDF
VAI TRÒ NGƯỜI ĐỘI TRƯỞNG PDF
TINH THẦN ĐỘI PDF | PPT
TÊN ĐỘI VÀ KHẨU HIỆU PDF
HUYNH TRƯỞNG CẤP I
NGHIÊM TẬP PDF
LIVING THE EUCHARISTIC DAY – THREE MOMENTS OF THE DAY – NEW PDF
NATURE & UNIQUE POINTS OF VEYM – NEW PDF | PPT
TƯ CÁCH ĐẠO ĐỨC NGƯỜI HUYNH TRƯỞNG PDF | PPT
CHILD ABUSE & SEXUAL MISCONDUCT PDF | PPT
SƠ LƯỢC TÂM LÝ BỐN NGÀNH PDF
SÁNG TÁC BĂNG REO PDF
LỊCH SỬ PHONG TRÀO – NEW PPT
HỆ THỐNG TỔ CHỨC PDF
HỆ THỐNG GIÁO DỤC PDF
NGHỆ THUẬT THƯỞNG PHẠT PDF
NGHỆ THUẬT TẬP HÁT PDF
NGHỆ THUẬT LÀM TRƯỞNG TRỰC PDF
Ý NGHĨA LỬA THIÊNG THÁNH THỂ PDF
SOẠN VÀ DẠY KHÓA PDF
THE HOLY ROSARY – NEW PDF | PPT
TÔN SÙNG ĐỨC MẸ & CHUỔI HẠT MÂN CÔI PDF
SỰ LIÊN HỆ GIỮA HUYNH TRƯỞNG VỚI ĐOÀN SINH PDF
HUYNH TRƯỞNG CẤP II
HÀNH CHÁNH TỔNG QUÁT PDF
TỔ CHỨC & ĐIỀU HÀNH LTTT PDF
KHUNG MẪU HỌP ĐOÀN PDF
SOẠN CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT DÀI HẠN PDF
CHƯƠNG TRÌNH THĂNG TIẾN ĐOÀN SINH PDF
HUYNH TRƯỞNG CẤP II ẤU NHI
LIVING THE EUCHARISTIC DAY – DAILY OFFERINGS A WAY TO SANCTITY – NEW PDF
HUYNH TRƯỞNG CẤP II THIẾU NHI
LIVING THE EUCHARISTIC DAY – THE HEART OF EYM – NEW PDF
HUYNH TRƯỞNG CẤP II NGHĨA SĨ
LIVING THE EUCHARISTIC DAY – HOLINESS – NEW PDF
HUYNH TRƯỞNG CẤP II HIỆP SĨ
TRÁCH NHIỆM CHI ĐOÀN TRƯỞNG NGÀNH HIỆP SĨ PDF
GIỚI THIỆU VỀ NGÀNH HIỆP SĨ PDF
INTRO TO KNIGHTS OF EUCHARIST STUDENT VERSION PDF
INTRO TO KNIGHTS OF EUCHARIST TEACHER VERSION PDF
WHO AM I STUDENT VERSION PDF
WHO AM I TEACHER VERSION PDF
TÂM LÝ HIỆP SĨ PDF
HIỆP HÀNH CA & HIỆP SĨ CA PDF
A ROAD MAP STUDENT VERSION PDF
A ROAD MAP TEACHER VERSION PDF
KHUNG MẪU HỌP ĐỘI NGÀNH HIỆP SĨ PDF
HUYNH TRƯỞNG CẤP III LÃNH ĐẠO
ĐỨC TÍNH & NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO PDF
HỆ THỐNG HUẤN LUYỆN CÁC CẤP LÃNH ĐẠO PDF
TRÁCH NHIỆM BAN QUẢN TRỊ PDF
LINH ĐẠO HUYNH TRƯỞNG PDF
HUYNH TRƯỞNG SỐNG ĐẠO PDF
SOẠN VÀ ĐIỀU HÀNH HÀNH TRÌNH ĐỨC TIN PDF
CẦU NGUYỆN TEACHER VERSION PDF
CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT TOÀN NIÊN PDF
HUẤN LUYỆN VIÊN SƠ CẤP
NHẬP SA MẠC – HUẤN LUYỆN VIÊN PDF
ƠN GỌI NGƯỜI HUẤN LUYỆN VIÊN PDF
THÁNH THỂ TRONG ĐỜI SỐNG NGƯỜI HT/HLV PDF
VẤN ĐỀ LIÊN HỆ HUẤN LUYỆN VIÊN PDF
TƯ CÁCH, TÁC PHONG VÀ ĐỨC TÍNH HLV PDF
LIÊN HỆ GIỮA HLV VỚI CÁC NHÂN SỰ PDF
CHÚA GIÊSU MẪU GƯƠNG TUYỆT HẢO PDF
CHUẨN BỊ & HUẤN LUYỆN BỔ TÚC HT PDF
HUẤN LUYỆN VIÊN TRUNG CẤP
PHỤNG VỤ TRONG SA MẠC HUẤN LUYỆN SMT/SMP PDF
CHÚA THÁNH THẦN ĐẤNG BẢO TRỢ PDF
TỔ CHỨC & ĐIỀU HÀNH SA MẠC PDF
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ HÀNH CHÁNH SA MẠC PDF
CÂU CHUYỆN DƯỚI CỜ ENGLISH PDF
CÂU CHUYỆN DƯỚI CỜ VIETNAMESE PDF
THÁNH THỂ TRONG ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN PDF
CONTRACT WITH GOD PDF
THÁNH KINH & THÁNH THỂ TRONG SA MẠC HUẤN LUYỆN PDF
THÀNH LẬP ĐOÀN
TIẾN TRÌNH THÀNH LẬP ĐOÀN PDF
TRỢ TÁ