Bylaws

Công Bố Nội Quy Mới Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ

Từ năm 1975 có nhiều Linh mục Tuyên úy và các Huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể hiện diện tại nhiều quốc gia trên thế giới. Địa phương nào có người Việt Nam quy tụ thành cộng đoàn xứ đạo, thì việc giáo dục đức tin và nhân bản cho trẻ em và thanh thiếu niên trong truyền thống văn hóa dân tộc là một thách đố hàng đầu. Sinh hoạt Thiếu Nhi Thánh Thể đáp ứng một phần những nhu cầu liên hệ. Tại Hoa Kỳ, các Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể được thành hình theo sự lớn mạnh của các cộng đoàn xứ đạo.

Nhân dịp Đại hội Liên đoàn Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ lần thứ II vào tháng 7 năm 1984 tại New Orleans, Louisiana, các cha Tuyên úy và Huynh trưởng TNTT trên toàn quốc cùng về họp mặt hội thảo, và đã chính thức thành lập Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Nhiều sa mạc huấn luyện dành cho các Linh mục Tuyên úy, Tu sĩ Trợ úy, Phụ huynh Trợ tá và Huynh trưởng liên tục được thực hiện hằng năm, đáp ứng nhu cầu nhân sự phục vụ tại các Đoàn địa phương. Chương trình Thăng tiến Đoàn sinh dành cho các cấp các ngành Ấu nhi, Thiếu nhi, Nghĩa sĩ, Hiệp sĩ được tiếp tục bổ túc và kiện toàn.

Việc tổ chức và điều hành sinh hoạt huấn luyện từ các Đoàn địa phương tại Giáo phận tới các Miền và toàn quốc được liên kết tốt đẹp trong Chúa Giêsu Thánh Thể để cùng nhau sống châm ngôn “Cầu nguyện, Rước lễ, Hy sinh, Làm Tông đồ”, và tiếp nối vào đời với lối sống “Bác ái, Huynh đệ, Hiệp nhất, Phục vụ”, là một điểm son cho mọi thành viên trong phong trào.

Sau 25 năm kể từ ngày chính thức được thành lập (1984-2009) với những bước thăng trầm và qua nhiều kinh nghiệm cụ thể, Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ, một lần nữa, tu chính bản Nội Quy cho phù hợp với hoàn cảnh và nhu cầu thực tế. Việc tu chính Nội Quy được bắt đầu từ nhiều năm qua với sự góp ý của các địa phương. Hội Đồng Lãnh Đạo Toàn Quốc trong khóa họp vào tháng 4 năm 2009 tại Họ Đạo Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Tổng Giáo phận Atlanta, Georgia, đã chấp thuận bản Nội Quy mới.

Nay, chúng tôi công bố bản Nội Quy mới để áp dụng thi hành. Ƣớc mong bản Nội Quy năm 2009 này là kim chỉ nam hướng dẫn mang lại hiệu quả tốt đẹp trong giai đoạn mới cho mọi thành viên Thiếu Nhi Thánh Thể chúng ta.

Atlanta, Georgia, ngày 18 tháng 4 năm 2009

Linh mục Phanxicô Xaviê Trần Quốc Tuấn
Tổng Tuyên Úy
Chủ tịch Hội Đồng Lãnh Đạo PT/TNTT/VN/HK

NỘI QUY VIEW DOWNLOAD