Miền Tây

10 chapters
~2657 TNTT members
facebook.com/mientay.pttnttvnhk

Vào tháng 9 năm 1990, Cha Anrê Nguyễn Văn Tề đã triệu tập các Huynh Trưởng cấp III thuộc ba Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể ở San Jose, Sacramento, và Fresno. Được sự mời gọi của Đức Ông Francis Phạm Văn Phương, Tổng Tuyên Úy PT/TNTT/VN/HK thời bấy giờ, Cha Tề đã vâng lời Đức Ông để thành lập PT/TNTT/VN tại Miền Tây.

Trải qua suốt 25 năm, Miền Tây đã phát triển từ 3 Đoàn lên đến 12 Đoàn. Hiện tại Miền gồm 3,000 thành viên bao gồm các Đoàn:

San Jose, California

 • Đoàn Vinh Sơn Liêm
 • Đoàn Tôma Thiện
 • Đoàn Anrê Dũng Lạc
 • Đoàn Têresa Hài Đồng Giêsu
 • Đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
 • Đoàn Thánh Martinô
 • Đoàn Gioan Phaolô II

Sacramento, California

 • Đoàn Kitô Vua

Fresno, California

 • Đoàn Thánh Linh

Bakersfield, California

 • Đoàn Thánh Linh

Honolulu, Hawaii

 • Đoàn Anrê Dũng Lạc

Denver, Colorado

 • Đoàn Kitô Vua

Các Cha Tuyên Úy Miền đã phục vụ trong những năm qua bao gồm: Cha Anrê Nguyễn Văn Tề, Cha Phêrô Phan Thế Lực, Cha Giuse Nguyễn Quốc Hưng, Cha Dominicô Nguyễn Trọng Hiếu.

Cha Tuyên Úy Miền và Ban Thường Vụ Miền 2015-2019 gồm có:

 • Tuyên Úy: Linh Mục Vincentê Nguyễn Đình Truyền
 • Chủ Tịch: Tr. Maria Đinh Kim Nguyệt
 • PCT. Quản Trị: Tr. Assumpta Phan Thị Thanh Thảo
 • PCT. Nghiên Huấn: Tr. Giuse Nguyễn Hữu Long Biên
 • Thư Ký: Tr. Phêrô Chu Kim Long Peter
 • Thủ Qũy: Tr. Catarina Tô Kim Nguyệt

Miền đã tổ chức được 53 Sa Mạc Xuất Hành, huấn luyện Huynh Trưởng cấp I và cấp II. Các Huấn Luyện Viên (HLV) kỳ cựu đã đào tạo nhiều Huynh Trưởng trong Miền được nhắc đến nhiều nhất là: Cha JB. Chu Vinh Quang, Cố HLV Giuse Nguyễn Đức Mậu, và HLV Giuse Nguyễn Đình Mạnh Trường. Miền có nhiều sinh hoạt khởi sắc bao gồm: Tĩnh Tâm Huynh Trưởng, Chuyên khoá, Sa Mạc Huấn luyện, Đại Hội Nghĩa Hiệp, Đại Hội Huynh Trưởng Bêtania.

Vào tháng 6, 2015, Miền Tây đã gây một tiếng vang lớn trong dịp kỷ niệm 25 năm Thành lập Miền với sự tham dự của Đức Giám Mục San Jose Patrick McGrath, đông đảo các Cha, các Sơ, và khoảng 1,000 quan khách trong đó có các Đoàn TNTT. Trong 25 năm qua, có 9 Linh Mục xuất thân từ các Đoàn TNTT tại Miền Tây. Miền tiếp tục phát triển trong sứ mạng “đem Chúa đến cho giới trẻ mọi nơi.”