Miền Trung

20 chapters
~2252 TNTT members
www.mientrungtntt.org

Vào khoảng năm 1980-1985, hai Đoàn TNTT Nguồn Sống ở Joliet, ngoài thành phố Chicago, và Sao Biển ngay tại trung tâm thành phố Chicago đã được thành lập. Và tiếp đến là Đoàn Thánh Giuse tại thành phố St. Paul, Minnesota. Cùng lúc này đã có một số đoàn đã hoạt động nhưng vì xa nhau nên khó mà biết được ngày giờ thành lập được.

Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Miền Trung được biết đến vào khoảng năm 1985-1986. Mặc dù đã có một số đoàn đã hoạt động, nhưng nếu tính từ ngày các đoàn biết nhau và xin được gọi là Miền Trung được kể từ năm 1986. Đây là thời điểm mà Ban Nghiên Huấn Trung Ương gồm có Đức Ông Phương, Cha Huyên, Nghiên Huấn Liêm, Anh Trường, Chị Ngọc và Chị Kim Dung đến tổ chức Sa Mạc Cấp I Đồng Tâm tại Joliet ngày 18-20 tháng 7, 1986. Đây chính là lúc anh em bắt tay nhận ra nhau để cùng liên lạc mật thiết với nhau trong sinh hoạt. Nhân dịp này, anh em đề nghị Trưởng Kim Dung làm đại điện liên lạc cho Miền với Trung Ương. Đến năm 1991, nhân dịp Sa Mạc Đồng Tâm 2 & 3 tại East Troy, WI, Cha Tổng và Cha Quang tới huấn luyện và đã sắp xếp đại điện các đoàn gánh vác công việc của Miền trong nhiệm kỳ đầu tiên. Qua cuộc họp của các trưởng trong Sa Mạc, Ban Chấp Hành Miền Trung nhiệm kỳ I bắt đầu.

Và từ đó, Miền Trung lớn dần và bất đầu tổ chức nhiều sa mạc hơn. Tính đến hiện tại Miền Trung có 19 Đoàn.

 • Anrê Dũng Lạc – Davenport, IA
 • Anrê Dũng Lạc – Grand Rapids, MI
 • Anrê Dũng Lạc – Kansas City, MO
 • Anrê Dũng Lạc – Lincoln, Nebraska
 • Anrê Trần Anh Dũng – Detroit, MI
 • Chúa Cứu Thế – Louisville, KY
 • Chúa Thăng Thiên- St. Louis, MO
 • Đồng Hành – Milwaukee, WI
 • Phaolo Tống Viết Bường – St. Paul, MN
 • Kitô Vua – Wichita, KS
 • Maria Nữ Vương – Lincoln, NE
 • Nguồn Sống – Joliet, IL
 • Nữ Vương Bình An – Dayton, OH (tạm thời nghỉ sinh hoạt)
 • Phêrô– Lansing, MI
 • Phaolô Hạnh – Des Moines, IA
 • Sao Biển – Chicago, IL
 • Thánh Giuse – Minneapolis, MN
 • Thánh Tâm – Cincinnati, OH
 • Tôma Thiện – St. Paul, MN