Miền Nam

18 chapters
~3400 TNTT members
www.tnttmiennam.org

Sau ba năm hăng hái xây dựng, kêu gọi, đẩy mạnh phong trào của các anh chị Huynh Trưởng trong các đoàn của vùng phụ cận Houston-Galveston, Miền Nam được chính thức thành lập vào năm 1988. Vị linh mục trẻ tuổi đầy nhiệt huyết đầu tiên của TNTT miền nam là LM. Giuse Đoàn Đình Bảng. Trong những lúc khó khăn ngài đã an ủi các huynh trưởng :” Con đường Thánh Giá Chúa đi có êm ả đâu? Huống chi mình làm cho Chúa thì Chúa lo và thêm sức mạnh cho Chúng ta.” Từng đoàn người đi trước, và đàn em cứ tiếp tục theo sau. Thấm thoát Miền Nam đã được thành lập gần ba thập niên. Các anh chị cựu Chủ Tịch như anh Bảo Sơn, chị Nhuần, anh Bảo (Cha Bảo), Chị Tuyết, anh Bính vẫn tiếp tục chia sẻ và góp sức cho đàn em.

Niềm Nam chạy dài từ tiểu bang Texas, New Mexico, Arkansas đến Oklahoma. Miền hiện có 17 đoàn chính thức, và hy vọng trong thời gian tới đây, miền sẽ thành lập thêm vài đoàn TNTT cho phong trào.

Liên Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Houston- Texas

 • Anrê Phú Yên
 • Dũng Lạc
 • Kitô Vua
 • Nữ Vương Hòa Bình
 • Savio
 • Thánh Tâm

Các Đoàn Biệt Lập

 • 117 Thánh Tử Đạo Việt Nam – Arlington, Texas
 • Đaminh Úy – San Antonio, Texas
 • Don Bosco – Austin, Texas
 • Đức Mẹ La Vang – Albuqueque, New Mexico
 • Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội – Oklahoma City, Oklahoma
 • Emmanuel – Garland, Texas
 • Fatima – Fort Worth, Texas
 • Kitô Vua – Fort Smith, Arkansas
 • Kitô Vua – Fort Worth, Texas
 • Thánh Linh – Dallas, Texas
 • Thánh Tâm – Port Arthur, Texas
 • Gioan Phaolô II – Carrollton, TX