Miền Đông Bắc

14 chapters
~1325 TNTT members
www.miendongbac.org

Tiểu Sử PTTNTT Miền Đông Bắc Hoa Kỳ

Nói đến PTTNTT tại Miền Đông Bắc, ai mà không biết đến những tài năng của các Huynh Trưởng khiến cho Trung Ương và các Miền khác biết đến qua bao nhiệm kỳ. Một trong những tài được chú ý đến nhiều nhất là tài “Quậy” của các trưởng MĐB. Nhưng “ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, Miền Đông Bắc phát triển mạnh và có uy tín và đầy hứa hẹn tương lai đối với Trung Ương là nhờ các Cựu Lm Tuyên Úy Miền, các cựu Huynh trưởng đàn anh đàn chị đã hy sinh thời gian, công lao gầy dựng lên Miền Đông Bắc Hoa Kỳ.

 • Miền Đông Bắc thành lập vào ngày 24 tháng 5 năm 1987 tại Holliston, MA. Lm Vũ Khiêm Cung là vị Tuyên Úy đầu tiên của Miền Đông Bắc. Lm. Vũ Khiêm Cung rất nổi tiếng về tài sinh hoạt. Phải chăng đó là tiếng tăm ngài ảnh hưởng đến ngày hôm nay?
 • Cha Cung đã từng giữ chức Lm TU phụ trách Ngành Ấu Trung Ương. Ngài soạn cuốn Chương Trình Thăng Tiến Ngành Ấu đầu tiên cho Phong trào TNTT. Cẩm nang HT, và cẩm nang Tuyên Úy Lãnh Đạo.
 • Cha Cung đã thành lập BCH Miền vào những tháng sau đó. Trong đó có Thầy Phêrô Bùi Minh Tâm phụ trách khối Nội Vụ Miền Đông Bắc (hiện nay là Tuyên Úy Miền), Thầy Nguyễn Sơn (hiện nay là Lm TU nhà thương thuộc điạ phận Worcester, MA).
 • Rồi các Lm. Tuyên Úy Miền khác thay thế Khi Cha Cung đổi nhiệm sở như Lm. Nguyễn Hồng Ân, Nguyễn Tuấn Linh, và Lm. Phêrô Bùi Minh Tâm.
 • Các Huynh trưởng đàn anh đàn chị là những trưởng đầu tiên tận tụy hy sinh cho Miền Đông Bắc và đóng góp tài năng rất nhiều cho Ngành Ấu Trung Ương.
 • Hạt giống đã gieo, và sinh sôi nẩy nở qua sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, lần lượt dưới sự lãnh đạo tài giỏi huấn luyện của Lm TU Miền Vũ Khiêm Cung, Lm. Nguyễn Hồng Ân, Lm. Nguyễn Tuấn Linh và Lm Phêrô Bùi Minh Tâm, và BCH Miền, các xứ đoàn lần lượt ra đời:
  • Đoàn Phêrô (đổi thành Gioan Tông Đồ) là anh Hai của các xứ đoàn trong Miền Đông Bắc (Dorchester, MA)
  • Đoàn Nữ Vương Hoà Bình (Malden, MA)
  • Đoàn La Vang (nay đã tái thành lập và vẫn giữ nguyên Đoàn Đức Mẹ La Vang, Worcester, MA)
  • Đoàn Phaolô Lê Bảo Tịnh (W. Hartford, CT)
  • Đoàn Tôma Thiện (E. Boston, MA)
  • Đoàn Têrêsa Hài Đồng Giêsu (Bridgeport, CT)
  • Đoàn Saviô (Springfield, MA)
  • Đoàn Tôma Thiện (Buffalo, NY)
  • Đoàn Saviô (Rochester, NY- tạm ngưng sinh hoạt)
  • Đoàn Anrê Phú Yên (Syracuse, NY)
  • Đoàn Giêsu Hài Đồng (Chelsea, MA)
  • Đoàn Đức Mẹ Mân Côi (New Hampshire)
  • Đoàn Thánh Bernadette (Randolph, MA)
  • Đoàn Giuse (Deer Park, NY)
  • Đoàn Têrêsa Hài Đồng Giêsu (Lowell, MA)

Tôi còn nhớ năm 1990, khi tham dự tĩnh tâm Huynh Trưởng Miền do Lm Vũ Khiêm Cung hướng dẫn, Cha Cung đã chỉ cho các trưởng những dòng chữ khi khắc trên tảng đá lớn tại Trung Tâm đức Mẹ Sầu Bi, Holliston, MA. Dòng chữ ghi như sau: “PTTNTT Miền Đông Bắc 24-05-1987”. Cha đã ghi lại dấu ấn và nhắc nhở các trưởng luôn nhớ đến Hồng Ân của Chúa Thánh Thể chúc lành và cha Cung muốn các trưởng sống hiệp nhất trong Tình Yêu của Ngài.

Chúa Thánh Thể vẫn mời gọi các trưởng cộng tác với Ngài. Như Lm. Cựu Tuyên Úy Miền Vũ Khiêm Cung thường nói. “Các trưởng phải luôn trau giồi kiến thức. Nhưng điều quan trọng hơn hết là các trưởng phải cần Chúa. Đừng quá bận tâm việc của Chúa mà quên thời gian cầu nguyện với Chúa.” Chúc các trưởng luôn lớn mãi trong Tình Yêu của Ngài.

Tr. Phaolô Phạm Xuân Độ