Contact Us

 

HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG
Tổng Tuyên Úy Lm. Francis Xavier Nguyễn Thanh Bình, SVD
Phó Tổng Tuyên Úy Quản Trị TBD
Phó Tổng Tuyên Úy Nghiên Huấn Lm. Giuse Ngô Đình Thông, CSsR
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 2018-2022
Chủ Tịch Đôminicô Hoàng Công Thái Dương
Phó Chủ Tịch Quản Trị Trưởng Lucia Nguyễn Thị Biên
Phó Chủ Tịch Nghiên Huấn Giuse Đào Văn Đức
Tổng Thư Ký Phêrô Lê Hùng Nam Phong
Tổng Thủ Quỹ Đôminicô Nguyễn Văn Đạo
CÁC ỦY VIÊN QUẢN TRỊ
Ủy Viên Đại Hội Maria Magdalena Nguyễn Hoài Tâm Tami
Ủy Viên Truyền Thông & Báo Chí Têrêsa Nguyễn Hồng Nhung
Ủy Viên Ơn Gọi Thầy Vicente Bùi Nguyễn Minh Duy Henry, SCJ
Ủy Viên Nhân Sự Phêrô Hoàng Huy
Ủy Viên Xã Hội Giuse Nguyễn Nhật Tân Nathan
Ủy Viên Kỹ Thuật Điện Toán Simon Hứa Minh Viễn
Ủy Viên Phụng Vụ Têrêsa Avila Đoàn Kim Ân
Ủy Viên Văn Nghệ Gioan Baotixita Trần Khánh Dư
CÁC ỦY VIÊN NGHIÊN HUẤN
Ủy Viên Ngành Ấu Nhi Teresa Ngô Ngọc Hiếu
Ủy Viên Ngành Thiếu Nhi Anna Nguyễn Kiều Thu
Ủy Viên Ngành Nghĩa Sĩ Antôn Phạm Mạnh Cương
Ủy Viên Ngành Hiệp Sĩ Têrêsa Trần Ngọc Nhi Têrêsa
BAN TÀI CHÁNH
Trưởng Ban Tài Chánh Antôn Nguyễn Ngọc Linh
Thành Viên Dorothy Phan Bắc Hà
Thành Viên Giuse Nguyễn Đình Mạnh Trường
Thành Viên Maria Lẹ Ngọc Khánh
BAN TRỢ TÁ
Ban Trợ Tá Phêrô Vũ Văn Thiết
CÁC TUYÊN ÚY MIỀN
Miền Đông Bắc Giuse Phạm Ngọc Tuấn, OMI
Miền Trung Đông Lm. Giuse Hoàng Thanh Sơn, OP
Miền Đông Nam Lm. Đon Bosco Nguyễn Trí
Miền Trung Lm. Giuse Trần Công Bằng, SVD
Miền Nam Lm. Tôma Hà Quốc Dũng, CSsR
Miền Tây Bắc Lm. Phêrô Đoàn Khôi Anh, SSD
Miền Tây Lm. Vincente Nguyễn Đình Truyền
Miền Tây Nam Lm. Antôn Nguyễn Công An, SVD
CÁC CHỦ TỊCH MIỀN
Miền Đông Bắc Matta Trần Samantha
Miền Trung Đông Phanxicô Xaviê Vũ Cao Lập
Miền Đông Nam Giuse Nghi Trần Lê Trung Quân
Miền Trung Giuse Nguyễn Minh Nghiệm
Miền Nam Giuse Trần Kevin Nhật
Miền Tây Bắc Catarina Nguyễn Thùy Nhã
Miền Tây Maria Đinh Kim Nguyệt
Miền Tây Nam Đaminh Đào Đức Khánh

Please use the form below to contact us. We will route it to the appropriate person/group.