Contact Us

 

HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG
Tổng Tuyên Úy Lm. Francis Xavier Nguyễn Thanh Bình, SVD binh.nguyen@veym.net
Phó Tổng Tuyên Úy Quản Trị TBD
Phó Tổng Tuyên Úy Nghiên Huấn Lm. Giuse Ngô Đình Thông, CSsR thong.ngo@veym.net
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 2018-2022
Chủ Tịch Đôminicô Hoàng Công Thái Dương duong.hoang@veym.net
Phó Chủ Tịch Quản Trị Trưởng Lucia Nguyễn Thị Biên bien.nguyen@veym.net
Phó Chủ Tịch Nghiên Huấn Giuse Đào Văn Đức duc.dao@veym.net
Tổng Thư Ký Phêrô Lê Hùng Nam Phong namphong.le@veym.net
Tổng Thủ Quỹ Đôminicô Nguyễn Văn Đạo dao.nguyen@veym.net
CÁC ỦY VIÊN QUẢN TRỊ
Ủy Viên Đại Hội Maria Magdalena Nguyễn Hoài Tâm Tami tami.nguyen@veym.net
Ủy Viên Truyền Thông & Báo Chí Têrêsa Nguyễn Hồng Nhung nhung.nguyen@veym.net
Ủy Viên Ơn Gọi Thầy Vicente Bùi Nguyễn Minh Duy Henry, SCJ henry.nguyen@veym.net
Ủy Viên Nhân Sự Phêrô Hoàng Huy huy.hoang@veym.net
Ủy Viên Xã Hội Giuse Nguyễn Nhật Tân Nathan nathan.nguyen@veym.net
Ủy Viên Kỹ Thuật Điện Toán Simon Hứa Minh Viễn vien.hua@veym.net
Ủy Viên Phụng Vụ Têrêsa Avila Đoàn Kim Ân an.doan@veym.net
Ủy Viên Văn Nghệ Gioan Baotixita Trần Khánh Dư jbmkhanhdu.tran@veym.net
CÁC ỦY VIÊN NGHIÊN HUẤN
Ủy Viên Ngành Ấu Nhi Teresa Ngô Ngọc Hiếu hieu.ngo@veym.net
Ủy Viên Ngành Thiếu Nhi Anna Nguyễn Kiều Thu kieuthu.nguyen@veym.net
Ủy Viên Ngành Nghĩa Sĩ Antôn Phạm Mạnh Cương cuong.pham@veym.net
Ủy Viên Ngành Hiệp Sĩ Têrêsa Trần Ngọc Nhi Têrêsa teresa.tran@veym.net
BAN TÀI CHÁNH
Trưởng Ban Tài Chánh Antôn Nguyễn Ngọc Linh linh.nguyen@veym.net
Thành Viên Dorothy Phan Bắc Hà candace.phan33@gmail.com
Thành Viên Giuse Nguyễn Đình Mạnh Trường jmanhtruong@gmail.com
Thành Viên Maria Lẹ Ngọc Khánh ngockhanh.le@veym.net
BAN TRỢ TÁ
Ban Trợ Tá Phêrô Vũ Văn Thiết  vuthiet@gmail.com
CÁC TUYÊN ÚY MIỀN
Miền Đông Bắc Giuse Phạm Ngọc Tuấn, OMI tuan@omiap.org
Miền Trung Đông Lm. Giuse Hoàng Thanh Sơn, OP gioan76@yahoo.ca
Miền Đông Nam Lm. Đon Bosco Nguyễn Trí tnguyen@stpeterchanel.org
Miền Trung Lm. Giuse Trần Công Bằng, SVD congbangsvd@yahoo.com
Miền Nam Lm. Tôma Hà Quốc Dũng, CSsR dungha_cssr@hotmail.com
Miền Tây Bắc Lm. Phêrô Đoàn Khôi Anh, SSD khoianhdoan@hotmail.com
Miền Tây Lm. Vincente Nguyễn Đình Truyền lmvincentnguyen@yahoo.com
Miền Tây Nam Lm. Antôn Nguyễn Công An, SVD acnguyensvd@yahoo.com
CÁC CHỦ TỊCH MIỀN
Miền Đông Bắc Matta Trần Samantha samtraan@gmail.com
Miền Trung Đông Phanxicô Xaviê Vũ Cao Lập vucaolap@gmail.com
Miền Đông Nam Giuse Nghi Trần Lê Trung Quân bombomdahlv@gmail.com
Miền Trung Giuse Nguyễn Minh Nghiệm nghiem.m.nguyen@gmail.com
Miền Nam Giuse Trần Kevin Nhật kqtran3@yahoo.com
Miền Tây Bắc Catarina Nguyễn Thùy Nhã thuynha7@wamail.net
Miền Tây Maria Đinh Kim Nguyệt nguyetkimdinh@yahoo.com
Miền Tây Nam Đaminh Đào Đức Khánh kevindao@yahoo.com