Contact Us

 

HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG
Tổng Tuyên Úy Lm. Francis Xavier Nguyễn Thanh Bình, SVD binhsvd@gmail.com
Phó Tổng Tuyên Úy Quản Trị TBD
Phó Tổng Tuyên Úy Nghiên Huấn Lm. Giuse Ngô Đình Thông, CSsR tdn5966@yahoo.com
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 2014 – 2018
Chủ Tịch Giuse Đào Văn Đức daovanduc@tntt.org
Phó Chủ Tịch Quản Trị Maria Goretti Hồ Tân Uyên tanuyenho@yahoo.com
Phó Chủ Tịch Nghiên Huấn Đaminh Hoàng Công Thái Dương duonghoang007@gmail.com
Tổng Thư Ký Catarina Nguyễn Thuỳ Nhã thuynha7@wamail.net
Tổng Thủ Quỹ Maria Vô Nhiễm Lê Ngọc Khánh ngockhanh.le@gmail.com
CÁC ỦY VIÊN QUẢN TRỊ
Ủy Viên Đại Hội Maria Trần Thị Nhi Têrêsa tran0449@gmail.com
Ủy Viên Truyền Thông TBD
Ủy Viên Giao Tế JBM Trần Khánh Dư dthapsang@yahoo.com
Ủy Viên Báo Chí Têrêsa Nguyễn Hồng Nhung hnghung.nguyen5@gmail.com
Ủy Viên Truyền Thanh Giuse Nguyễn Đức Thắng thang708@yahoo.com
Ủy Viên Xã Hội Elizabeth Phạm Ngọc Chi ecpham@gmail.com
Ủy Viên Kỹ Thuật Vi Tính Theodore Phạm Thiên Anh thienanhpham@tntt.org
Ủy Viên Phụng Vụ Phêrô Lê Hùng Nam Phong kylong101@gmail.com
Ủy Viên Văn Nghệ Maria Trần Quỳnh Trâm qtramtnds@gmail.com
CÁC ỦY VIÊN NGHIÊN HUẤN
Ủy Viên Ngành Ấu Nhi Phêro Hoàng Công Quốc Huy hantieux@yahoo.com
Ủy Viên Ngành Thiếu Nhi Têrêsa Ngô Ngọc Hiếu ngochieu81@hotmail.com
Ủy Viên Ngành Nghĩa Sĩ Têrêsa Đinh Ngọc Nga mtmimosa@gmail.com
Ủy Viên Ngành Hiệp Sĩ Giuse Nguyễn Minh Nghiệm nghiem.m.nguyen@gmail.com
BAN NGHIÊN HUẤN TRUNG ƯƠNG
Phó Tổng Tuyên Úy Nghiên Huấn Lm. Giuse Ngô Đình Thông, CSsR tdn5966@yahoo.com
TU Nghiên Huấn Ngành Ấu Nhi Lm. Bernardô Đặng Minh Trân, CMC fr.feet@gmail.com
TU Nghiên Huấn Ngành Thiếu Nhi Lm. Giuse Nguyễn Châu, SVD josephchaun@yahoo.com
TU Nghiên Huấn Ngành Nghĩa Sĩ Lm. Giuse Nguyễn Văn Thành bothanh2@yahoo.com
TU Nghiên Huấn Ngành Hiệp Sĩ Lm. Giuse Ngô Đình Thông, CSsR tdn5966@yahoo.com
Cựu Phó Tổng Tuyên Uý
Nghiên Huấn, 2001-2004
Lm. Phanxicô Xaviê Trần Quốc Tuấn revtqt@gmail.com
Cựu Phó Tổng Tuyên Uý
Nghiên Huấn, 2004-2014
Lm. Martinô Nguyễn Bá Thông frmartino@myobv.org
Cựu Phó Tổng Tuyên Úy
Nghiên Huấn 2014-2016
Lm. Phanxicô Xaviê Trần Anh Vũ, SCJ francisvu@yahoo.com
Huấn Luyện Viên Cao Cấp Giuse Đào Văn Đức daovanduc@yahoo.com
Huấn Luyện Viên Cao Cấp Maria Goretti Hồ Tân Uyên tanuyenho@yahoo.com
Huấn Luyện Viên Cao Cấp Đaminh Hoàng Công Thái Dương duonghoang007@gmail.com
Huấn Luyện Viên Cao Cấp Lm. Phêrô Nguyễn Quốc Bảo, SJ bnpeter2001@yahoo.com
Huấn Luyện Viên Cao Cấp Giuse Cao Đức Thanh nguyenducthanh27@yahoo.com
Huấn Luyện Viên Cao Cấp Giuse Đặng Văn Kiếm kbv6@cdc.gov
Huấn Luyện Viên Cao Cấp Maria Đinh Kim Nguyệt nguyetkimdinh@yahoo.com
Huấn Luyện Viên Cao Cấp Gioan Baotixita Ngô Quốc Tuấn ricky.ngo@uspto.gov
Huấn Luyện Viên Cao Cấp Giuse Nguyễn Đình Mạnh Trường jmanhtruong@tntt.org
Huấn Luyện Viên Cao Cấp Antôn Nguyễn Ngọc Linh lnguyen@tntt.org
Huấn Luyện Viên Cao Cấp Têrêsa Trần Lưu Thuỵ Mai lekhuc1023@yahoo.com
BAN TÀI CHÁNH
Trưởng Ban Tài Chánh Antôn Nguyễn Ngọc Linh linh@tntt.org
Thành Viên Dorothy Phan Bắc Hà candace.phan33@gmail.com
Thành Viên Giuse Nguyễn Đình Mạnh Trường josenguy@cisco.com
BAN CỐ VẤN
Ban Cố Vấn  TBD
BAN TRỢ TÁ
Ban Trợ Tá TBD
CÁC TUYÊN ÚY MIỀN
Miền Đông Bắc Giuse Phạm Ngọc Tuấn, OMI tuan@omiap.org
Miền Trung Đông Lm. Giuse Hoàng Thanh Sơn, OP gioan76@yahoo.ca
Miền Đông Nam Lm. Đon Bosco Nguyễn Trí tnguyen@stpeterchanel.org
Miền Trung Lm. Giuse Trần Công Bằng, SVD congbangsvd@yahoo.com
Miền Nam Lm. Tôma Hà Quốc Dũng, CSsR dungha_cssr@hotmail.com
Miền Tây Bắc Lm. Antôn Trần Hữu Lân lmtrhlan@yahoo.com
Miền Tây Lm. Vincente Nguyễn Đình Truyền lmvincentnguyen@yahoo.com
Miền Tây Nam Lm. Antôn Nguyễn Công An, SVD acnguyensvd@yahoo.com
CÁC CHỦ TỊCH MIỀN
Miền Đông Bắc Matta Trần Samantha samtraan@gmail.com
Miền Trung Đông Phanxicô Xaviê Vũ Cao Lập vucaolap@gmail.com
Miền Đông Nam Katherine Trần Hồng Ân katherinehongan@yahoo.com
Miền Trung Giuse Nguyễn Minh Nghiệm nghiem.m.nguyen@gmail.com
Miền Nam Giuse Trần Kevin Nhật kqtran3@yahoo.com
Miền Tây Bắc Gioan Baotixita Hoàng Thanh Nam hoang_nam@hotmail.com
Miền Tây Maria Đinh Kim Nguyệt nguyetkimdinh@yahoo.com
Miền Tây Nam Đaminh Đào Đức Khánh kevindao@yahoo.com